OSP w Bojanie

1935 rok

Prezes - Antoni Damaszke II

Naczelnik - Antoni Damaszke III

Sekretarz - Feliks Ciepłucha

Skarbnik - Józef Szczodrowski I

Gospodarz - Teodor Naczk

 

1946 rok

Prezes - Antoni Damaszke II

Naczelnik - Antoni Damaszke III

Skretarz - Stefan Ropl

Skarbnik - Józef Szczodrowski I

Gospodarz - Teodor Naczk

 

1970 rok

Prezes - Antoni Damaszke III

Naczelnik - Jan Grablowski

Sekretarz - Bolesław Bork

Skarbnik - Józef Bojke

Gospodarz - Grzegorz Fularczyk

Mechanik - Stefan Damaschke

Kierownik sekcji harcerskiej - Władysław Dawidowski

 

1973 rok

Prezes - Bernard Grabiński

Naczelnik - Jan Grablowski

Sekretarz - Bolesław Bork

Skarbnik - Anastazy Gneba

Gospodarz - Grzegorz Fularczyk

 

1975 rok

Prezes - Antoni Damaszke III

Wiceprezes - Anastazy Gneba

Naczelnik - Jan Grablowski

Sekretarz - Bolesław Bork

Skarbnik - Paweł Spechta

Gospodarz - Grzegorz Fularczyk

 

1987 rok

Prezes - Bogdan Lorczak

Naczelnik - Alozy Damaszke

Gospodarz - Grzegorz Fularczyk

Sekretarz - Stanisław Bieszk

Skarbnik - Lesław Szczodrowski

Kronikarz - Bolesław Bork

 

1999 rok

Prezes - Bogdan Hewelt

Naczelnik - Alozy Damaszke

Z-ca Naczelnika - Piotr Dziecielski

Gospodarz - Grzegorz Fularczyk

Sekretarz - Stanisław Bieszk

Skarbnik - Lesław Szczodrowski

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - Siewert Andrzej

Sekretarz - Czesław Damaschke

Członek - Tomasz Chrzanowski

 

2002 rok

Prezes - Andrzej Giecewicz

Naczelnik - Alojzy Damaszke

Z-ca Naczelnika - Piotr Dziecielski

Gospodarz - Grzegorz Fularczyk

Sekretarz - Stanisław Bieszk

Skarbnik - Lesław Szczodrowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Andrzej Siewert

Sekretarz - Czesław Damaschke

Członek - Tomasz Chrzanowski

 

2003 rok

Prezes - Piotr Dziecielski

Naczelnik - Alojzy Damaszke

Sekretarz - Albert Rogiński

Skarbnik - Jarosław Szenk

Z-ca Naczelnika - Artur Dziecielski

Gospodarz - Jan Dziecielski

Kronikarz - Bolesław Rogiński

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - Andrzej Siewert

Sekretarz - Tomasz Chrzanowski

Członek - Stanisław Boike

 

2006 rok

Prezes - Piotr Dziecielski

Wiceprezes - Jacek Niewęgłowski

Wiceprezes - Andrzej Mazur

Naczelnik - Alojzy Damaszke

Z-ca Naczelnika - Artur Dziecielski

Sekretarz - Albert Rogiński

Skarbnik - Jarosław Szenk

Gospodarz - Mariusz Damaschke

Kronikarz - Tadeusz Rogiński

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczacy - Andrzej Giecewicz

Sekretarz - Andrzej Siewert

Członek - Tomasz Chrzanowski

 

2011 rok

Prezes - Piotr Dziecielski

Wiceprezes - Alojzy Damaszke

Wiceprezes - Jacek Niewęgłowski

Naczelnik - Andrzej Mazur

Z-ca aczelnika - Ireneusz Skocki

Sekretarz - Albert Rogiński

Skarbnik - Jarosław Szenk

Członek - Stanisław Boike

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - Andrzej Giecewicz

Sekretarz - Andrzej Siewert

Członek - Jan Dziecielski

 

2016 rok

Prezes - Piotr Dziecielski

Wiceprezes - Boike Stanisław

Wiceprezes - Skocki Ireneusz

Naczelnik - Andrzej Mazur

Z-ca aczelnika - Szenk Grzegorz

Sekretarz - Sikora Filip

Skarbnik - Rogiński Bolesław

Gospodarz - Bychowski Michał

Członek - Kaczmarek Jakub

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - Andrzej Giecewicz

Sekretarz - Andrzej Siewert

Członek - Jan Dziecielski

 

2019 rok

Prezes - Sikora Filip

Wiceprezes - Boike Stanisław

Wiceprezes - Dopke Kamil

Naczelnik - Skocki Ireneusz

Sekretarz - Iwanow Paweł

Skarbnik - Rogiński Bolesław

Gospodarz - Bychowski Michał

Członek - Kaczmarek Jakub

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - Andrzej Giecewicz

Sekretarz - Andrzej Siewert

Członek - Hewelt Marcin

 

2020 rok

Prezes - Sikora Filip

Wiceprezes - Dopke Kamil

Naczelnik - Skocki Ireneusz

Z-ca aczelnika - Bojke Maciej

Sekretarz - Iwanow Paweł

Skarbnik - Rogiński Bolesław

Gospodarz - Hinz Karol 

Członek - Andryskowski Michał

Członek - Klawiński Rafał

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - Giecewicz Andrzej 

Sekretarz - Dziecielski Piotr 

Członek - Mazur Andrzej

 

2021 rok

Prezes - Sikora Filip

Wiceprezes - Piotr Dziecielski

Wiceprezes - Dopke Kamil

Naczelnik - Skocki Ireneusz

Z-ca aczelnika - Bojke Maciej

Sekretarz - Iwanow Paweł

Skarbnik - Klawiński Rafał

Gospodarz - Andryskowski Michał

Członek - Rogiński Bolesław

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący - Giecewicz Andrzej 

Sekretarz - Hinz Karol 

Członek - Siewert Andrzej