OSP w Bojanie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bojanie

84-207 Bojano

ul. Józefa Wybickiego 16

NIP 588-20-53-916

Numer rachunku 33 8351 0003 0033 3964 2000 0020

tel. 508 319 584
Prezes - dh Filip Sikora

e-mail straz.bojano@gmail.com