OSP w Bojanie

Skład Zarządu OSP Bojano

 

Prezes -                         Sikora Filip

Wiceprezes -                   Dopke Kamil

Wiceprezes -                   Dziecielski Piotr

Naczelnik -                     Skocki Ireneusz

Zastępca naczelnika -      Bojke Maciej

Sekretarz -                     Iwanow Paweł

Skarbnik -                      Klawiński Rafał

Gospodarz -                   Andryskowski Michał

Członek -                       Rogiński Bolesław

 

 

Komisja rewizyjna

 
Przewodniczący -        Giecewicz Andrzej
Sekretarz -                    Hinz Karol
Członek -                       Siewert Andrzej